O nama

Dobrodošli na stranice Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov!

Cilj ovih stranica je prikazati život i aktivnosti u našoj ustanovi. Težnja je približiti Vam osobe s posebnim potrebama i potaknuti širu javnost na objektivan odnos i prihvaćanje osoba s intelektualnim teškoćama.

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov osnovan je 1969. godine. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a ustanova je u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih.

NAŠA DJELATNOST Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov obavlja djelatnost socijalne skrbi. U okviru stalnog, tjednog i privremenog smještaja, osobama s umjerenim, težim i teškim intelektualnim te pridruženim, često višestrukim teškoćama (tjelesna oštećenja, cerebralna paraliza, autizam, epilepsija,...) pružamo usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, socijalnog rada, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te usluge radno–okupacijskih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena. Cilj djelovanja Centra je podizanje kvalitete življenja svakog korisnika, prema njegovim potrebama, sposobnostima i željama

NAŠA MISIJA Naš osnovni zadatak je osigurati korisnicima kvalitetnu zdravstvenu skrb i njegu, potrebne fizioterapeutske programe te usvajanje osnovnih spoznaja o sebi, kulturno-higijenskih navika, vještina komunikacije s okolinom te usvajanje osnovnih znanja koja su neophodna za svakodnevni život, odnosno razvoj duševnih i tjelesnih sposobnosti do njihovih maksimalnih mogućnosti, kako bi što manje bili ovisni o tuđoj pomoći. Naša je želja i cilj kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitete skrbi i stručnog rada s korisnicima, uz pružanje podrške i aktivno uključivanje u društvo u skladu s njihovim potrebama, interesima i sposobnostima kako bi im pružili dostojanstven i kvalitetan život.

NAŠA VIZIJA Pružanje jednakih mogućnosti osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim tjelesnim i drugim smetnjama, njihovo prihvaćanje u široj zajednici, osposobljavanje i podrška korisnika u samostalnom stanovanju, uključivanje korisnika u svijet rada, razvijanje novih oblika pružanja socijalnih usluga, razvijanje preventivnih programa, rana intervencija te pružanje usluga u obiteljskom okruženju. Vizija Centra je i transformacija ustanove iz klasične institucije u modernu, otvorenu ustanovu, pružatelja raznolikih programa i usluga za postojeće korisnike kao i za potrebe šire lokalne zajednice te suvremeni pristup korisniku – osobi s posebnim potrebama u svim područjima života.

ORGANIZACIJA RADA Rad u Centru odvija se kroz 24 sata dnevno u tri smjene. Djelatnost Centra odvija se u okviru dvije ustrojbene jedinice (odjela):

 • Odjel njege i brige o zdravlju korisnika
 • Odjel pomoćno – tehničkih poslova
Poslovi socijalnog rada , psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije te financijsko računovodstveni i administrativni poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

USLUGE U Centru se pružaju usluge:

Usluge za djecu s teškoćama u razvoju:

 • Smještaj
 • Poludnevni boravak
 • Cjelodnevni boravak
 • Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku,
 • Individualna psihosocijalna podrška u obitelji,
 • Individualna psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge,
 • Grupna psihosocijalna podrška kod pružatelj usluge,
 • Rana intervencija,
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja.

Usluge za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjima:
 • Smještaj
 • Poludnevni boravak
 • Cjelodnevni boravak
 • Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku,
 • Organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku,
 • Organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku,
 • Organizirano stanovanje uz povremenu podršku,
 • Individualna psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge,
 • Grupna psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge,
 • Usluga pomoći u kući.

Postupak za ostvarivanje prava na skrb izvan vlastite obitelji pokreće se u Centru za socijalnu skrb nadležnom po mjestu prebivališta. Nakon zaprimljenog zahtjeva od strane nadležnog Centra, Komisija za prijem i otpust korisnika razmatra pristigle zahtjeve i odluka Komisije dostavlja se natrag nadležnom Centru za socijalnu skrb. Ukoliko je odlukom Komisije osoba primljena, na smještaj dolazi u pratnji roditelja, skrbnika , odnosno službene osobe Centra za socijalnu skrb, sa svom potrebnom dokumentacijom i prema naputcima ustanove.

Za sve dodatne informacije vezano uz postupak ostvarivanja prava na skrb izvan vlastite obitelji, kontaktirajte svoj nadležni Centar za socijalnu skrb ili socijalnu radnicu naše ustanove.

NAŠI KORISNICI U Centru je smješteno 89 korisnika, 88 korisnika na stalnom smještaju i 1 korisnik na dnevnom boravku, iz svih krajeva Hrvatske, s većim intelektualnim teškoćama (umjerenim, težim i teškim), te pridruženim, često višestrukim smetnjama i oštećenjima (sy Down, epilepsija, autizam, cerebralna paraliza, tjelesna oštećenja…). Naši korisnici su životne dobi od 12 do 73 godine različitih funkcionalnih sposobnosti.

Centar na Facebooku

Novosti

Izlet Visovac i Skradin 11.06.2015. godine

ČET, 11. LIPANJ 2015.

Uskršnji sajam Supernova centar Zadar 03.-04.2015.

UTO, 07. TRAVANJ 2015.

Božićni sajam Supernova Zadar 13.12.2014. godine

SUB, 13. PROSINAC 2014.

Putovanje u Međugorje 27.-28.09.2014. g.

PET, 03. LISTOPAD 2014.

Posjet OŠ Sv. Filip i Jakov 17.06.2014. godine

UTO, 17. LIPANJ 2014.

Dani cvijeća u Sv. Filip i Jakovu 26.04.2014.g.

SUB, 26. TRAVANJ 2014.

Posjet nadbiskupa mons. Puljića 15.03.2014. godine

SUB, 15. OŽUJAK 2014.

Hodočašće u Lourdes 10.-13.10.2013.

NED, 13. LISTOPAD 2013.

Izlet u Zadar 08.09.2013.

NED, 08. RUJAN 2013.

Obljetnica osnutka i Dan otvorenih vrata Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

ČET, 20. LIPANJ 2013.

Naši podaci

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov Put Primorja 56, 23207 Sv. Filip i Jakov
Tel: 023 388 193, 023 388 622 Fax: 023 389 439 E-mail: centar.sv.filipjakov@gmail.com
OIB: 84459154077 Žiro-račun: 2390001-1100014288
Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR9823900011100014288

Naša lokacija


Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov © 2013