O nama

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov je ustanova u sustavu socijalne skrbi. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarsvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov obavlja djelatnost socijalne skrbi. U okviru dugotrajnog i privremenog smještaja osobama s intelektualnim teškoćama umjerenog, težeg i teškog stupnja te pridruženim višestrukim teškoćama ( tjelesna oštećenja,osjetilna oštećenja, mentalna oštećenja, poremećaji iz autističnog spektra...) pružamo usluge stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radno-okupacijskih aktivnosti i aktivnosti provođenja slobodnog vremena,a sukladno utvrđenim mogućnostima, potrebama i afinitetima korisnika.

Misija

Kontinuirani rad na unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i pridruženim višestrukim teškoćama, kao najranjivije skupine osoba s invaliditetom.

Vizija

Neprestano nastojanje oko unapređenje postojeće usluge smještaja te razvoj izvaninstitucionalnih modela skrbi u obitelji i u lokalnoj zajednici, prateći i prilagođavajući se svim pozitivnim smjernicama socijalne politike u području skrbi o sobama s intelektualnim teškoćama.