O nama

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov osnovan je 1969. godine. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a ustanova je u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih.

Naša djelatnost

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov obavlja djelatnost socijalne skrbi. U okviru stalnog, tjednog i privremenog smještaja, osobama s umjerenim, težim i teškim intelektualnim te pridruženim, često višestrukim teškoćama (tjelesna oštećenja, cerebralna paraliza, autizam, epilepsija,...) pružamo usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, socijalnog rada, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te usluge radno–okupacijskih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena. Cilj djelovanja Centra je podizanje kvalitete življenja svakog korisnika, prema njegovim potrebama, sposobnostima i željama.

Naša misija

Pružanje jednakih mogućnosti osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim tjelesnim i drugim smetnjama, njihovo prihvaćanje u široj zajednici, osposobljavanje i podrška korisnika u samostalnom stanovanju, uključivanje korisnika u svijet rada, razvijanje novih oblika pružanja socijalnih usluga, razvijanje preventivnih programa, rana intervencija te pružanje usluga u obiteljskom okruženju. Vizija Centra je i transformacija ustanove iz klasične institucije u modernu, otvorenu ustanovu, pružatelja raznolikih programa i usluga za postojeće korisnike kao i za potrebe šire lokalne zajednice te suvremeni pristup korisniku – osobi s posebnim potrebama u svim područjima života.

Organizacija rada

Rad u Centru odvija se kroz 24 sata dnevno u tri smjene. Djelatnost Centra odvija se u okviru dvije ustrojbene jedinice (odjela):

 • Odjel njege i brige o zdravlju korisnika
 • Odjel pomoćno – tehničkih poslova

Poslovi socijalnog rada , psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije te financijsko računovodstveni i administrativni poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Usluge

U Centru se pružaju usluge:

Usluge za djecu s teškoćama u razvoju:

 • Smještaj
 • Poludnevni boravak
 • Cjelodnevni boravak
 • Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku,
 • Individualna psihosocijalna podrška u obitelji,
 • Individualna psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge,
 • Grupna psihosocijalna podrška kod pružatelj usluge,
 • Rana intervencija,
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja.

Usluge za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjima:

 • Smještaj
 • Poludnevni boravak
 • Cjelodnevni boravak
 • Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku,
 • Organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku,
 • Organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku,
 • Organizirano stanovanje uz povremenu podršku,
 • Individualna psihosocijalna podrška kod pružatelja usluge,
 • Grupna psihosocijalna podrška kod pružatelj usluge,
 • Usluga pomoći u kući.

Postupak za ostvarivanje prava na skrb izvan vlastite obitelji pokreće se u Centru za socijalnu skrb nadležnom po mjestu prebivališta. Nakon zaprimljenog zahtjeva od strane nadležnog Centra, Komisija za prijem i otpust korisnika razmatra pristigle zahtjeve i odluka Komisije dostavlja se natrag nadležnom Centru za socijalnu skrb. Ukoliko je odlukom Komisije osoba primljena, na smještaj dolazi u pratnji roditelja, skrbnika, odnosno službene osobe Centra za socijalnu skrb, sa svom potrebnom dokumentacijom i prema naputcima ustanove.

Za sve dodatne informacije vezano uz postupak ostvarivanja prava na skrb izvan vlastite obitelji, kontaktirajte svoj nadležni Centar za socijalnu skrb ili socijalnu radnicu naše ustanove.

Naši korisnici

U Centru je smješteno 89 korisnika, 88 korisnika na stalnom smještaju i 1 korisnik na dnevnom boravku, iz svih krajeva Hrvatske, s većim intelektualnim teškoćama (umjerenim, težim i teškim), te pridruženim, često višestrukim smetnjama i oštećenjima (sy Down, epilepsija, autizam, cerebralna paraliza, tjelesna oštećenja…). Naši korisnici su životne dobi od 12 do 73 godine različitih funkcionalnih sposobnosti.