KATALOG INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova „Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov" uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).

 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup i ponovnu uporabu te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi „Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov".

 

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.

 

Službenik za informiranje: Martina Čirjak, administrativni referent

Zamjenik službenika za informiranje: Kristina Barić, mag.soc.rada

 

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu ustanove:  Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov, Put primorja 56, 23207 Sv. Filip i Jakov
elektronskom poštom:  centar.filipjakov@zd.htnet.hr

 

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz čl.19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

DOKUMENTI I PRAVILNICI

KORISNE INFORMACIJE

ODLUKE, NATJEČAJI,...