Kako donirati?

Osobe, tvrtke i organizacije zainteresirane za dobrobit i poboljšanje kvalitete života naših korisnika mogu nas kontaktirati na priložene kontakte ili osobno doći u Centar.

Kontakt osoba: Ljubica Čirjak, voditeljica računovodstva
Tel: 023 388 622
Fax: 023 389 439
Banka: Hrvatska poštanska banka
Žiro-račun: 2390001- 1100014288 (napomena: donacija)
IBAN: HR9823900011100014288
E-mail: centar.sv.filipjakov@gmail.com / korisnik301@socskrb.hr

Kako postati volonter/ka u Centru?

Dođite osobno, telefonski i/ili putem e-maila ostavite ime, prezime i kontakt (broj mobitela/telefona i e-mail adresa)

Također, prijaviti se možete i putem Volonterskog centra Zadar
J. Biankinija 7, Zadar
tel: 023 250 830
e-mail: volonterski.centar.zadar@gmail.com

Prijave se primaju tijekom cijele godine. Uključivanje volontera u rad traje cijele godine