Njega i briga o zdravlju

U našem Centru, korisnicima je osigurana 24-satna zdravstvena skrb i zaštita. Osim medicinskog osoblja (medicinske sestre i njegovateljice), u brizi za korisnike sudjeluju i vanjski suradnici – liječnica primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist neurolog te stomatolog. Ustanova na području zdravstvene brige o korisnicima surađuje sa ostalim zdravstvenim ustanovama.

Posebne terapije

 • Fizioterapija, kineziterapija, masaža
 • Klimatoterapija (plivanje, ronjenje)
 • Terapijsko jahanje

Rehabilitacijski programi baziraju se na individualnim programima za svakog pojedinog korisnika, a realiziraju se kroz dnevne, tjedne i mjesečne planove i programe rada.

Psihosocijalna rehabilitacija

Defektološko-rehabilitacijski programi dio su psihosocijalne rehabilitacije korisnika. Odvijaju se na nekoliko područja:

Senzo-motorika

 • Razvoj grube motorike (pravilno i samostalno sjedenje, samostalno hodanje, silaženje i penjanje uz stepenice, bacanje lopte,…)
 • Razvoj fine motorike ( slaganje kocki, rezanje škarama, bojanje unutar okvira, ljepljenje papira, samostalno crtanje likova, šivanje,…)
 • Renzorna integracija - vestibularna stimulacija, proprioceptivna stimulacija, taktilna stimulacija, auditivna stimulacija, vizualna stimulacija, oralna, olfaktorna i gustativna stimulacija

Briga o sebi, praktično osobne vještine

 • kultura hranjenja
 • osobna higijena
 • osobni izgled i urednost, odijevanje, održavanje odjeće
 • zdravlje i sigurnost
 • održavanje stambenog prostora

Spoznaja

 • obuhvaća ponašanje vezano uz stjecanje znanja o predmetima i pojavama koje nas okružuju, razvoj mišljenja i govora
 • usvajanje spoznajno-društvenih vještina
 • upoznavanje socijalne okoline, uže i šire
 • razvoj sposobnosti potrebnih za upoznavanje predmeta i pojava koje ga okružuju kao i njihove funkcije, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima, postojanost predmeta orijentacija
 • razvoj sposobnosti potrebnih za upoznavanje predmeta i pojava koje ga okružuju kao i njihove funkcije, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima, postojanost predmeta orijentacija
 • perceptivna diskriminacija

Komunikacija

 • razvijanje sposobnosti izražavanja vlastitih želja i potreba te uspostava komunikacije s okolinom
 • verbalna komunikacija – razumijevanje pitanja i povezivanje odgovora na pitanje, izvršenje naloga, upotreba rečenice, recitiranje, spontana konverzacija
 • upoznavanje socijalne okoline, uže i šire
 • neverbalna komunikacija – glasanje samoglasnicima, gukanje, mimika, uspostavljanje vizualnog kontakta

Socio-emocionalno ponašanje

 • prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba
 • odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti
 • odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, ponašanje u grupi, prevladavanje sukoba
 • odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice
 • odnos sa obitelji/skrbnikom
 • odnos sa drugim korisnicima i osobljem
Radno-okupacijske aktivnosti i slobodno vrijeme

Radno-okupacijske aktivnosti s našim korisnicima obuhvaćaju:

 • rad i aktivnosti u okviru različitih radionica - kreativna, likovna, glazbena, informatička, ručni rad, kulinarska, pomoć u svakodnevnim poslovima
 • rad s didaktičkim materijalima i igračkama, rad s različitim materijalima i upotreba različitih tehnika u radu
 • učenje i uvježbavanje produktivnih aktivnosti – grafomotoričke vježbe, čitanje, pisanje, igra
 • usvajanje navika i vještina, druženje, opuštanje, zabavne aktivnosti,…
 • korištenje kreativnih tehnika u terapijske svrhe
 • razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, razvijanje socijalnih vještina
 • održavanje stečenih sposobnosti i postojećeg stanja
 • razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena)
 • procjena aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života – samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme/razonoda/odmor; osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja; poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine izvođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih
 • organiziranje i aktivno provođenje slobodnog vremena
 • organiziranje i realizacija kulturno-zabavnih aktivnosti

Programi radno – okupacijskih aktivnosti uključuju kreiranje sadržaja prilagođenih svakom korisniku individualno i osmišljavanje istih prema potrebama, zahtjevima, individualnim mogućnostima i željama korisnika.

Socijalni rad

Uslugom socijalnog rada korisnicima se pruža pomoć u razdoblju njihove adaptacije, iniciraju se primjene potrebnih oblika socijalne zaštite, zaštite prava i interesa, stručni rad i suradnja s obitelji korisnika, suradnja s Centrima socijalne skrbi i ostalim nadležnim tijelima. U Centru se provodi individualni i grupni rad. U individualnom radu bavimo se pojedinačnim i specifičnim potrebama i problemima korisnika, a u grupnom radu radimo na integraciji, međusobnoj komunikaciji, zajedništvu i poštivanju, kvalitetnom rješavanju problema, kao i na grupnoj koheziji korisnika. Cjelokupni rad socijalnog radnika usmjeren je ka što boljoj socijalizaciji korisnika kao pojedinca i kao dijela velike grupe.