Programi rada

NJEGA I BRIGA O ZDRAVLJU

U našem Centru, korisnicima je osigurana 24-satna zdravstvena skrb i zaštita. Osim medicinskog osoblja (medicinske sestre i njegovateljice), u brizi za korisnike sudjeluju i vanjski suradnici – liječnica primarne zdravstvene zaštite, liječnik specijalist neurolog te stomatolog. Ustanova na području zdravstvene brige o korisnicima surađuje sa ostalim zdravstvenim ustanovama.

POSEBNE TERAPIJE
 • Fizioterapija, kineziterapija, masaža
 • Klimatoterapija (plivanje, ronjenje)
 • Terapijsko jahanje

Rehabilitacijski programi baziraju se na individualnim programima za svakog pojedinog korisnika, a realiziraju se kroz dnevne, tjedne i mjesečne planove i programe rada.

PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA

Defektološko-rehabilitacijski programi dio su psihosocijalne rehabilitacije korisnika. Odvijaju se na nekoliko područja:

 • SENZO-MOTORIKA
 • razvoj grube motorike (pravilno i samostalno sjedenje, samostalno hodanje, silaženje i penjanje uz stepenice, bacanje lopte,…)
 • razvoj fine motorike ( slaganje kocki, rezanje škarama, bojanje unutar okvira, ljepljenje papira, samostalno crtanje likova, šivanje,…)
 • senzorna integracija - vestibularna stimulacija, proprioceptivna stimulacija, taktilna stimulacija, auditivna stimulacija, vizualna stimulacija, oralna, olfaktorna i gustativna stimulacija
 • BRIGA O SEBI, PRAKTIČNO-OSOBNE VJEŠTINE
 • kultura hranjenja
 • osobna higijena
 • osobni izgled i urednost, odijevanje, održavanje odjeće
 • zdravlje i sigurnost
 • održavanje stambenog prostora
 • SPOZNAJA
 • obuhvaća ponašanje vezano uz stjecanje znanja o predmetima i pojavama koje nas okružuju, razvoj mišljenja i govora
 • usvajanje spoznajno-društvenih vještina
 • upoznavanje socijalne okoline, uže i šire
 • razvoj sposobnosti potrebnih za upoznavanje predmeta i pojava koje ga okružuju kao i njihove funkcije, upoznavanje osobina i odnosa među predmetima, postojanost predmeta
 • orijentacija
 • poticanje kreativnosti, čitanje, pisanje, usvajanje matematičkih pojmova
 • perceptivna diskriminacija
 • KOMUNIKACIJA
 • razvijanje sposobnosti izražavanja vlastitih želja i potreba te uspostava komunikacije s okolinom
 • verbalna komunikacija – razumijevanje pitanja i povezivanje odgovora na pitanje, izvršenje naloga, upotreba rečenice, recitiranje, spontana konverzacija
 • upoznavanje socijalne okoline, uže i šire
 • neverbalna komunikacija – glasanje samoglasnicima, gukanje, mimika, uspostavljanje vizualnog kontakta
 • SOCIO-EMOCIONALNO PONAŠANJE
 • prepoznavanje, izražavanje i kontrola emocija, spoznaja vlastitih osobina i potreba
 • odabir ponašanja i prihvaćanje odgovornosti
 • odnos prema drugima – socijalna interakcija, razvijanje grupnih odnosa, prihvaćanje suradnje i zajedništva, ponašanje u grupi, prevladavanje sukoba
 • odnos prema okolini i društvenim vrijednostima lokalne i šire zajednice
 • odnos sa obitelji/skrbnikom
 • odnos sa drugim korisnicima i osobljem
RADNO – OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI I SLOBODNO VRIJEME

Radno-okupacijske aktivnosti s našim korisnicima obuhvaćaju:

 • rad i aktivnosti u okviru različitih radionica - kreativna, likovna, glazbena, informatička, ručni rad, kulinarska, pomoć u svakodnevnim poslovima
 • rad s didaktičkim materijalima i igračkama, rad s različitim materijalima i upotreba različitih tehnika u radu
 • učenje i uvježbavanje produktivnih aktivnosti – grafomotoričke vježbe, čitanje, pisanje, igra
 • usvajanje navika i vještina, druženje, opuštanje, zabavne aktivnosti,…
 • korištenje kreativnih tehnika u terapijske svrhe
 • razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, razvijanje socijalnih vještina
 • održavanje stečenih sposobnosti i postojećeg stanja
 • razvijanje interesno-kreativnih aktivnosti (razvijanje interesa za provođenje aktivnosti, poticanje inicijativnosti i kreativnosti, uključivanje u aktivnosti slobodnog vremena)
 • procjena aktivnosti svakodnevnog života i provođenje postupaka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u aktivnosti svakodnevnog života – samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme/razonoda/odmor; osposobljavanje u svrhu održavanja stečenih funkcija i znanja; poticanje i osposobljavanje korisnika za nove načine izvođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih
 • organiziranje i aktivno provođenje slobodnog vremena
 • organiziranje i realizacija kulturno-zabavnih aktivnosti

Programi radno – okupacijskih aktivnosti uključuju kreiranje sadržaja prilagođenih svakom korisniku individualno i osmišljavanje istih prema potrebama, zahtjevima, individualnim mogućnostima i željama korisnika.

SOCIJALNI RAD

Uslugom socijalnog rada korisnicima se pruža pomoć u razdoblju njihove adaptacije, iniciraju se primjene potrebnih oblika socijalne zaštite, zaštite prava i interesa, stručni rad i suradnja s obitelji korisnika, suradnja s Centrima socijalne skrbi i ostalim nadležnim tijelima. U Centru se provodi individualni i grupni rad. U individualnom radu bavimo se pojedinačnim i specifičnim potrebama i problemima korisnika, a u grupnom radu radimo na integraciji, međusobnoj komunikaciji, zajedništvu i poštivanju, kvalitetnom rješavanju problema, kao i na grupnoj koheziji korisnika. Cjelokupni rad socijalnog radnika usmjeren je ka što boljoj socijalizaciji korisnika kao pojedinca i kao dijela velike grupe.

Centar na Facebooku

Novosti

Izlet Visovac i Skradin 11.06.2015. godine

ČET, 11. LIPANJ 2015.

Uskršnji sajam Supernova centar Zadar 03.-04.2015.

UTO, 07. TRAVANJ 2015.

Božićni sajam Supernova Zadar 13.12.2014. godine

SUB, 13. PROSINAC 2014.

Putovanje u Međugorje 27.-28.09.2014. g.

PET, 03. LISTOPAD 2014.

Posjet OŠ Sv. Filip i Jakov 17.06.2014. godine

UTO, 17. LIPANJ 2014.

Dani cvijeća u Sv. Filip i Jakovu 26.04.2014.g.

SUB, 26. TRAVANJ 2014.

Posjet nadbiskupa mons. Puljića 15.03.2014. godine

SUB, 15. OŽUJAK 2014.

Hodočašće u Lourdes 10.-13.10.2013.

NED, 13. LISTOPAD 2013.

Izlet u Zadar 08.09.2013.

NED, 08. RUJAN 2013.

Obljetnica osnutka i Dan otvorenih vrata Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

ČET, 20. LIPANJ 2013.

Naši podaci

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov Put Primorja 56, 23207 Sv. Filip i Jakov
Tel: 023 388 193, 023 388 622 Fax: 023 389 439 E-mail: centar.sv.filipjakov@gmail.com
OIB: 84459154077 Žiro-račun: 2390001-1100014288
Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR9823900011100014288

Naša lokacija


Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov © 2013